lten

 Jei šalia tavęs kas nors kenčia, verk kartu su juo. Jei kas nors laimingas, juokis. Meilė žiūri ir mato, klauso ir girdi. Mylėti – tai dalyvauti kito gyvenime visa savo esybe. Kas myli, savyje randa neišsemiamą sugebėjimą guosti ir stiprinti. Esame tarsi viensparniai angelai: galime skristi tik tada, kai esame apsikabinę.
Bruno Ferrero

SU PASAULINE PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA!

 

SEMINARAS

Kitą savaitę, lapkričio 29 d. PPT patalpose vyks seminaras "Psichologinis atsparumas mokykloje". Veda Vidas Karvelis. Pradžia 9:00. Registracija atvykus. Kaina - 0,58 € (per Klaipėdos raj. švietimo centrą)

 

DĖMESIO!

  Informacija ugdymo įstaigų logopedams, specialiesiems pedagogams.
    Pagalbos gavėjų sąrašai bus derinami nuo 14:00 val. visomis darbo dienomis išskyrus pirmadienį.

  AKTUALU.

Nuo 2017 rugsėjo 1 d įsigalioja šie teisės aktai:
2017 08 30
Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo(si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.