lten

KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

VALDYMO STRUKTŪRA

Patvirtinta:
Klaipėdos pedagoginės psichologinės
tarnybos direktoriaus
2016 12 08 įsakymu Nr. V-18

 struktura