lten
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba 
Paskaitų temų sąrašas 
 
 Informacija atnaujinta 2017-09-20
 
 1. Tėvų ir kitų reikšmingų vaikui suaugusiųjų svarba jo asmenybės formavimuisi.   Pedagogams ir tėvams

D. Bortnikienė.

1. Kaip formuojasi vaiko savireguliacija?
2. Vaiko amžiaus tarpsnių psichologiniai dėsningumai.
3. Kaip jaukintis egzaminų baimę?

R. Zinkevičienė

 

 

 

 

 Indrė Žutautaitė

 1.  Paauglystės amžiaus ypatumai.
 2.  Psichologinė branda, ruošiantis į pirmą klasę.
 3.  Patyčios gali liautis.
 4.  Elektroninės patyčios.

Dž. Raščiuvienė

Tėvams.


 1.  Paauglių ir tėvų bendravimo ypatumai
 2. Autizmo spektro iššūkiai ugdymo aplinkoje 
 3. Mokytojo padėjėjo veikla įtraukiojoje (inkliuzinėje) aplinkoje.

V. Karvelis 

Tėvams 
Pedagogams

 1.  Kokie iššūkiai laukia penktoko?
 2. Šiuolaikinės technologijos – nauda ar žala mokiniui?
 3. Paauglystės pamokos suaugusiems
 4. Mokykla be patyčių – misija neįmanoma?
 5. Kaip pasirinkti tinkamą profesiją?
 6. Mergaičių ir berniukų bendravimas paauglystėje

M. Radušis 

1. Pasyvi agresija: atpažinimas, priežastys ir pasekmės. 
2. Vaiko psichologinė raida: iššūkiai suaugusiems. 
3. Paaugliai: kaip juos suprasti ir kaip kalbėti, kad jie mus išgirstų. 
4. Egzaminų baimės įveika. 
5. Pareigos bei atsakomybės jausmas vaikystėje ir paauglystėje. 

D. Kujalienė

 trukmė 1 – 2 val.


  1. Kaip padėti paaugliui susidoroti su emocijų ir elgesio sunkumais.
 1.  Streso įveikimo būdai

L.Brazdeikienė. Pedagogams, tėvams, moksleiviams.

 

Specialiosios pedagogikos paskaitos

 

1.„Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimai“


2.„Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ypatumai“.


3.„Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupės ir jų charakteristikos“

4.„Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos specialųjį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai“

5. „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(s)i poreikių, sutrikimų grupių nustatymas ir specialiųjų poreikių skirstymas į lygius“

R.Nemčiauskienė Ugdymo įstaigų logopedams, pradinių klasių mokytojams. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedams, auk­lėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams.


Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams.

 

Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams.

6. „Bendrųjų programų pritaikymas mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymo (si) poreikių“

7. „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, matematikos mokymo ypatumai“

R.Abromavičienė Pedagogams

 

8.„Vaikų rašymo ir skaitymo sutrikimai“

9.„Diskalkulija“

Dž.Pikelytė Ugdymo įstaigų pedagogams

10.„Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si)  poreikių, rašymo ir skaitymo ypatumai“

V.Montvilaitė

Pastaba: Iškilus klausimams, skambinkite tel. 342253.