lten

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo teorinį pagrindą sudaro nuostata, kad brandumas mokyklai yra daugiakomponentis reiškinys; svarbiausi vaiko brandos mokymuisi rodikliai atrinkti remiantis mokslinėje literatūroje (Duncan et ai., 2007; Gedutienė, 2010; Glebuvienė, Grigaitė ir Monkevičienė, 2002; Gredler, 1992; Konold & Pianta, 2005; Lyytinen, Erskine, Kujala, Ojanen & Richardson, 2009) aprašomais kriterijais, rodančiais pasirengimo mokyklai ir vėlesnių mokyklinių pasiekimų sąsajas. Jie apima:

 

1. Intelektinę brandą, kurią sudaro:

• pažintiniai gebėjimai (pavyzdžiui, gebėjimai išskirti figūrą iš fono, palyginti formą, mąstyti pagal analogiją, organizuoti erdvinę informaciją į sisteminę visumą, samprotavimo gebėjimai, įsiminimo ir atgaminimo pagal pavyzdį įgūdžiai, girdimasis suvokimas ir pan.);

• kalbiniai gebėjimai, rodantys kalbos supratimą, žodyną ir gramatinių konstrukcijų vartojimą;

• vizualinė-motorinė koordinacija, t. y. smulkiųjų judesių tikslumas, regimojo suvokimo ir motorinių koordinacijų visavertiškumas (pavyzdžiui, gebėjimas susieti matomą elementą su atitinkamu rankos judesiu jį užrašant);

• dėmesio, suvokimo, atminties, kalbos ir motorikos procesų integracija, turinti lemiamos reikšmės skaitymo įgūdžių formavimuisi mokantis rašytinės kalbos (pavyzdžiui, gebėjimas susieti vizualią ir kalbinę informaciją greitai įvardijant vizualius stimulus).

 

2. Socialinę ir emocinę brandą, kurią sudaro gebėjimas kryptingai veikti, emocinis stabilumas, gebėjimas užmegzti ryšius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais mokymosi veikloje, elgesio savikontrolė ir kt.

 

 

 

        Pastaba: Iškilus klausimams, skambinkite tel. 342253.

            Psichologinės pagalbos skyriaus

            vadovė Dalia Bortnikienė