lten

Mokyklų psichologai nuo 2017 metų nebegalės atlikti
Vaiko brandumo įvertinimą


    Pastaba: Iškilus klausimams, skambinkite tel. 342253.

        Psichologinės pagalbos skyriaus
        vadovė Dalia Bortnikienė