lten

NUOSTATAI

 
    Šiuo metu galiojantys Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai yra patvirtinti Klaipėdos savivaldybės tarybos 2004m. gegužės 27 dienos sprendimu Nr. 1-221. 
 
 
        Darbo tvarkos taisyklės patvirtintos 2017.02.01 
 

PAREIGINIAI NUOSTATAI