lten

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis

Pareigybė ir kvalifikacinė kategorija už visus 2016 m., Eur. už 2017 m. I ketvirtį, Eur
Logopedas 773,72 918,72
Padalinio vedėjas 1014,24 1167,97
Psichologas 770,55 982,66
Psichologas - psichoterapeutas 752,67 869,56
Spec. pedagogas 818,72 965,98
Valytoja 350 380,00

*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

  

Savivaldybės norminiai aktai

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo 2017m. vasario 22 d. Nr. AD1-450
  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  2017m. sausio 26 d. Nr. T2-5 įsigalioja nuo 2017.02.01